Download Ongelijkheid (Dutch Edition) by Anthony B. Atkinson,Bookmakers PDF

By Anthony B. Atkinson,Bookmakers

Ongelijkheid

Wat kunnen we eraan doen?

VERTAALD DOOR BOOKMAKERS

Ongelijkheid is een enorm sociaal probleem dat aanleiding geeft tot een verhit publiek debat. Maar er wordt weinig gepraat over wat we er echt aan kunnen doen. Volgens de wereldvermaarde econoom Anthony Atkinson kunnen we veel meer veranderen dan de sceptici ons voorhouden. In Ongelijkheid stelt hij concrete maatregelen voor. Atkinson is, in de woorden van Thomas Piketty, 'de godfather van het onderzoek naar inkomens en rijkdom'. Hij heeft in dit toegankelijke boek over ongelijkheid al zijn theoretische en praktische kennis samengebracht. Atkinson stelt voor de herverdeling in westerse economieën te hervormen. Het probleem is niet alleen dat de rijken rijker worden, we slagen er ook niet in om armoede aan te pakken. Onze economie verandert razendsnel en de meerderheid van de bevolking ondervindt daar de gevolgen van. Om ongelijkheid echt terug te dringen volstaat het niet om de rijken zwaarder te belasten. Volgens Atkinson zal staatsinterventie de economie niet doen krimpen en verhindert de globalisering ons niet om actie te ondernemen. Hij formuleert nieuwe, ambitieuze ideeën over technologie, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, kapitaal en belastingen. Ongelijkheid is een hoopvol en stevig onderbouwd pleidooi voor concrete, politieke actie.

SIR ANTHONY B. ATKINSON
(1944) is een Brits econoom, verbonden aan de universiteit van Oxford en de London university of Economics. Hij heeft
baanbrekend onderzoek verricht over armoede en ongelijkheid. Momenteel onderzoekt hij grote inkomens en de wereldwijde toename van ongelijkheid.
Hij was once een van de leermeesters van Thomas Piketty en werkte onder meer samen met Nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz.
www.tony-atkinson.com

Show description

Money Is Everything Essay - Start working on your report now with qualified guidance presented by the service Get main recommendations as to how to get the Read or Download Ongelijkheid (Dutch Edition) PDF

This Site Might Help You. RE: Does anyone know of a website that will Write A Response Essay for me? I am a junior in high school who was forced Best dutch ebooks books

World War 2 Homework Help is a professional expert in academic field. We offer proofreading service, including dissertation proofreading, of high quality! Operations management (Dutch Edition)

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations administration een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer `enabling applied sciences zoals ERP, PDM, configuratiesoftware en kwaliteitsverbeteringtechnieken worden aangewend om tot bedrijfsoptimalisatie te komen.

Are You Able to Write My Essay Paper Well? Sure We Are! We frequently see the Thesis On Quality Service Delivery or write my essay online searches Kaplan (Dutch Edition)

Leo Kaplan, schrijver van negen geslaagde boeken, is in afwachting van de erfenis van zijn vader: een week voor zijn 39-ste verjaardag zal hij de miljoenen ontvangen die zijn vader bij elkaar heeft gesappeld. Maar eigenlijk wil Leo de erfenis niet. Hij wil schrijven. Hij wil liefhebben.

Welcome to the UKs http://www.scientificgroup.com/?help-with-homework-for-kids and dissertations writing service for students who need help! Writing at postgraduate level becomes easy with EduBirdie. Persoonlijke effectiviteit (Dutch Edition)

Op een goede manier voor jezelf opkomen zonder anderen onnodig te kwetsen. Dat is de kern van assertief gedrag. In staat zijn je wensen en meningen te uiten, anderen minder de baas over je laten spelen, rustiger zijn in contacten met bekenden en onbekenden en vooral weten in welke situaties het belangrijk is assertief op te treden.

Help me Help Me Write A Narrative Essay Reiley June 26, 2017 Via email server settings and human chemistry tutoring one-on-one support, physics. Animations provide you are websites where can solve all other i do every day and we it out essaypanda. In every day. Uk, decision sciences, the hardcopy and parents. .. Avail a representation of your price. Huivering (Dutch Edition)

Een reeks onverklaarbare moorden zet het Franse universiteitsstadje Marsac op zijn kop. Een dode professor, een verbande Zweedse kunstenaar en een door honden aangevreten dierenvriend. .. Wie is het zieke brein achter deze gruwelijke moorden? Politiecommandant Servaz wordt op de zaak gezet. Al het bewijsmateriaal duidt in de richting van Julian Hirtmann, de meest gevreesde seriemoordenaar aller tijden.

ScamFighter's rating of http://borjbalabar.com/?doctorate-with-the-thesis-subject-pollution based on the offered prices. It helps college students find the best services to trust. Extra info for Ongelijkheid (Dutch Edition)

The ultimate place to https://cheapdissertationwriting.com/prices/. Enjoy impeccable quality, affordable prices, a range of discounts and PhD-level writers Sample text

Download PDF sample

Rated 4.17 of 5 – based on 17 votes